Aktualności
Jun 29, 2014

Konkurs „Klasa z klasą”


Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu „Klasa z klasą” organizowanego przez Samorząd Uczniowski dla klas 4-6 miało miejsce 26.06 podczas apelu z okazji rozdania dyplomów i nagród za różnorodne konkursy szkolne i pozaszkolne oraz aktywność społeczną uczniów.


Zgodnie z regulaminem konkursu pod uwagę były brane następujące elementy: średnia klasowa ocen zachowania, systematyczne noszenie mundurków, średnia klasowa frekwencja oraz liczba spóźnień. Klasy rywalizowały przez całe drugie półrocze, a wyniki w poszczególnych miesiącach były regularnie wywieszane na korytarzu obok pokoju nauczycielskiego.

Jednogłośną decyzją zespołu wychowawców oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego zwycięzcą została klasa 4a. Wspólne wysiłki całej klasy zostały nagrodzone dyplomem oraz zegarem ściennym do sali. Serdecznie gratulujemy!

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków