Aktualności
Jun 30, 2014

Diagnoza szkolna z języka angielskiego


Diagnoza szkolna z języka angielskiego została przeprowadzona w dniach 22 – 23.05. br.


W badaniu wzięli udział uczniowie klas 4-6. Klasa 4 a pisała „Test po klasie IV”, klasa 5a - „Test po klasie V”, a klasa 6a „Sprawdzian kompetencji – test umiejętności oraz test gramatyczno-leksykalny”.

Oto średnie wyniki poszczególnych klas oraz średni wynik ich rówieśników w Polsce.

 

KLASA 4A:

 

Wynik klasy 4a z całego testu:

19,9 pkt – 66,33%, populacja 17,75 pkt – 56,16%

 

Średni wynik klasy 4a w obszarach:

Czytanie: grupa 71%, populacja 67%

Środki językowe: grupa 64%, populacja 52%

Słuchanie: grupa 70%, populacja 63%

Funkcje językowe: grupa 58%, populacja 52%

 

KLASA 5A:

 

Wynik klasy 5a z całego testu:

23,52 pkt – 78,40%, populacja 21,32 pkt – 71,08%

 

Średni wynik klasy 5a w obszarach:

Czytanie: grupa 86%, populacja 74%

Słuchanie: grupa 84%, populacja 79%

Funkcje językowe: grupa 90%, populacja 79%

Środki językowe: grupa 47%, populacja 46%

 

KLASA 6A:

 

TEST GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY

 

Wynik klasy 6a z całego testu:

22,58 pkt – 56,45%, populacja 21,29 pkt – 53,23%

 

Średni wynik klasy 6a w obszarach:

Gramatyka: grupa 41%, populacja 41%

Słownictwo: grupa 72%, populacja 65%

 

TEST UMIEJĘTNOŚCI

 

Wynik klasy 6a z całego testu:

22,25 pkt – 74,17%, populacja 20,8 pkt – 69,35%

 

Średni wynik klasy 6a w obszarach:

Czytanie: grupa 64%, populacja 67%

Funkcje językowe: grupa 88%, populacja 72%

Środki językowe: grupa 70%, populacja 65%

Słuchanie: grupa 74%, populacja 72%

 

Średnie wyniki uczniów naszej szkoły są wyższe niż średnie wyniki ich rówieśników w całej Polsce. Wyniki w poszczególnych obszarach również przewyższają wyniki populacji. Przed uczniami jeszcze dużo pracy, ale takie osiągnięcia (i znakomite wyniki z ogólnopolskich konkursach językowych) napawają optymizmem na przyszłość w kontekście sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, który po raz pierwszy będzie miał miejsce przyszłym roku szkolnym 2014/2015.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków