Aktualności
Jan 28, 2012

Program „Od grosika do złotówki”


Klasa 2a pod opieką p. R. Pitali realizuje od stycznia program „Od grosika do złotówki”. Program jest adresowany do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Program ma na celu:


Klasa 2a pod opieką p. R. Pitali realizuje od stycznia program „Od grosika do złotówki”. Program jest adresowany do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Program ma na celu:

  • ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
  • umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
  • wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
  • inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań. W roku szkolnym 2011/12, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły z Pasją, projekt „Od grosika do złotówki” został wpisany na ministerialną listę „działań z pasją”.

„Przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a sponsorowany przez Fundację Kronenberga projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Wpisuje się w priorytety MEN.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Istotnym elementem wdrażania projektu jest współpraca z rodzicami.

Co zyskuje uczeń? Atrakcyjny pakiet edukacyjny, możliwość nauki poprzez zabawę, indywidualizację nauczania, umiejętność samooceny, kształtowanie umiejętności kluczowych.

Co zyskuje szkoła? Dodatkową ofertę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów i program włączający rodziców w edukację finansową swoich dzieci.

Co zyskuje nauczyciel? Pomoc i opiekę metodyczną, udział w bezpłatnym doskonaleniu, zestaw pomocy dydaktycznych, bazę pomysłów wzbudzających zainteresowania uczniów i rozwijających ich talenty.

Co zyskuje rodzic? Bierze aktywny udział w realizacji projektu poprzez m.in. rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspiera nauczyciela we wprowadzaniu dzieci w zagadnienia związane z finansami.

W tej chwili jesteśmy na planecie Grosik. Tutaj poznaliśmy pojęcia: moneta, banknot, nominał, bilon, rewers, awers, mennica, emisja. Poznaliśmy także monety, banknoty oraz pojęcia groszy i złoty. Liczyliśmy pieniądze i uczyliśmy się pracować w grupie. Nauczyliśmy się śpiewać bardzo wesołą piosenkę o podróżowaniu z Grosikiem w Galaktyce z ciekawymi planetami. Podróżujemy po niej swoją, dużą rakietą. Teraz lecimy na planetę Portfelik.

 

Opracowanie: R. Pitala

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków