Aktualności
Sep 17, 2019

Krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły


Od dnia 12 września 2019 obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (1).Oto krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły.

  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od ilości dzieci.

   2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

* wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych

 * kierowanie postępowaniem poprzesiewowym.

  * czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

  *sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

  * udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

  * prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  3.Rodzice uczniów małoletnich oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

 

 

 

1) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 1078. o opiece zdrowotnej nad uczniami

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków