Aktualności
Nov 15, 2012

Wycieczka klasy 3 a do Muzeum – Dom Jana Matejki


Zachwyciliśmy się dziełami Jana Matejko...


... dlatego postanowiliśmy obejrzeć wszystkie pamiątki, które zostały zgromadzone po mistrzu malarstwa historycznego. Poczuliśmy się w domu mistrza jak w domu bardzo ciekawego, bardzo pracowitego wujka.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków