Aktualności
May 14, 2013

Nowe kółka zainteresowań od nowego roku szkolnego


Od roku szkolnego 2013/14 w klasach 1 - 3 zapraszamy dzieci do udziału w czterech kółkach zainteresowań:


nauk przyrodniczych pod opieką moją, w kółku plastycznym - Klub Plastyczno - Literacki "Dziesiąteczka", w kółku matematycznym pod opieką p. L. Mastek oraz w kółku ortograficznym pod opieką p. K. Wiązownickiej. W każdym kółku będą mogły uczestniczyć dzieci z każdej klasy.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków