Informator dla rodziców na rok szkolny 2018/2019
 
 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Dorota Wronka

Wtorek

7:30 - 11:30

Środa

7:30 - 11:30

Czwartek

11:45 - 15:45

Dyżury pedagoga
mgr Ewa Szewczyk

Poniedziałek

8:00 - 13:00

Wtorek

8:00 - 13:00

Środa

10:30 - 15:30

Czwartek

8:00 - 13:00

Piątek

8:00 - 13:00

Dzwonki szkolne:

 

Lekcja

Przerwa

800 - 845

5 minut

850 - 935

10 minut

945 - 1030

10 minut

1040 - 1125

10 minut

1135 - 1220

15 minut

1235 - 1320

10 minut

1330 - 1415

5 minut

1420 - 1505

5 minut

1510 - 1555

-

 

 

 
 

 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków