Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

03.09.2018

poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

12.09.2018

środa

Zebrania z rodzicami

10.10.2018

środa

Święto KEN –rada pedagogiczna

24.10.2018

01.11.2018

02.11.2018

środa

czwartek

piątek

Dzień otwarty

Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.11.2018

środa

Święto Patronki Szkoły Podstawowej nr 10

09.11.2018

piątek

Akademia z okazji Święta 11 Listopada

11.11.2018

niedziela

Święto Niepodległości

28.11.2018

środa

Zebrania z rodzicami

19.12.2018

środa

Jasełka, wigilie klasowe

23.12.2018 –

31.01.2018

01.01.2019

1 tydzień

 

wtorek

Przerwa świąteczna

 

Nowy Rok                         

06.01.2019

niedziela

Święto Trzech Króli

09.01.2019

30.01.2019

środa

środa

Rada Klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami

Rada Plenarna

14.01.2019 –

25.01.2019

15.03.2017

2 tygodnie

 

piątek

Ferie zimowe

 

Święto Patrona Gimnazjum nr 6

13.03.2019

środa

Dzień otwarty. Rada szkoleniowa -procedury egzaminacyjne

 

 

 

10.04.2019

11.04.201

12.04.2019

 

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

18.04.2019-

23.04.2019

26.04.2019

środa

czwartek

piątek

 

poniedziałek

wtorek

środa

 

 

 piątek

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny – część mat.- przyr.

Egzamin gimnazjalny – część języki obce

 

Egzamin ośmioklasisty z j.polskiego

Egzamin ośmioklasisty z matematyki

Egzamin ośmioklasisty z j. nowożytnego

Przerwa świąteczna

 

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

29.04.2019

30.04.2019

01.05.2019

02.05.2019

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

dzień bez zajęć dydaktycznych

dzień bez zajęć dydaktycznych

1 maj

dzień bez zajęć dydaktycznych

03.05.2019

piątek

 

Święto 3 Maja

 

15.05.2019

środa

Zebrania z rodzicami

     

 

 

 

14.06.2019

piątek

Rada Klasyfikacyjna

19.06.2019

środa

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2018

wtorek

Rada Plenarna

 

 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków