Świetlica
Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek - Piątek

7:15 - 17:00

Plan Tygodniowy Świetlicy

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uczęszczających i zajęcia świetlicowe.

Poniedziałek

 Zajęcia sportowe  14:15-15:45

                  Tenis  14:20-15:30

 Wtorek

     Piłka ręczna  13:30-14:30

               Balet   14:30-15:30

               Etyka  12:50-14:20

          Świetlica – komputery

     Środa

 Kółko angielskie  12:30-13:20

        Piłka nożna  12:30-13:30

                Zuchy  15:00-16:00

                 Etyka  11:35-13:20

Czwartek

                  Szachy (Szymon Sanetra)
           Podstawy   12:35-13:20
                         Grupa średniozaaw.   13:30-14:10
                        Grupa zaawansow.    14:15-15:05

                Piłka ręczna    13:30-14:30

                      Świetlica - Tablety, telefony(gry)

 Piątek

 Piłka nożna    11:30-14:30

    Robotyka   12:30-13:30

          Tenis   14:20-15:30

          Etyka   11:35-13:20

               Świetlica - Dzień telewizyjny


 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków