Zajęcia pozalekcyjne
Koła zainteresowań - pozalekcyjne


W klasach 1-3
 

Koło matematyczne kl. 2, kl. 3 – p. mgr Lidia Mastek

Koło ortograficzne kl. 2, kl. 3– p. mgr Katarzyna Wiązownicka

Koło przyrodnicze kl. 1 – kl. 3  – p. mgr Renata Pitala

Klub plastyczno – literacki „Dziesiąteczka” kl. 1 – kl. 3  – p. mgr Renata Pitala

Gry i zabawy kl. 1 a – p. mgr Ewa Frączek

Koło języka angielskiego dla klas 1-3 – p. mgr Anna Kocur

Koło języka angielskiego (zajęcia wyrównawcze) dla klas 1 – 3 – p. mgr Marta Sienko

Koło komputerowe dla klas 1 – 3 – p. mgr Mirosław Startek

Zajęcia biblioteczne – p. mgr Małgorzata Gadacz

Treningi piłki nożnej i ogólnorozwojowe – p. mgr Aneta Dobrowolska

Szachy

Treningi piłki ręcznej


W klasach 4-6
 

Koło języka angielskiego dla kl. IV – p. mgr Anna Kocur

Koło polonistyczno-teatralne kl. IV-VI – p. mgr Eliza Sajewicz, mgr Anna Kocur

Koło przyrodnicze kl. IV-VI – p.  mgr A. Ludwik

Koło informatyczne kl. IV-VI – p.  mgr inż. Mirosław Startek

Zajęcia Cheerleaders kl. IV-VI – p.  mgr Aneta DobrowolskaUczymy w Dziesiątce już wiele lat,
z nami ciekawszy staje się świat!

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków