REKRUTACJA na rok 2021/22
 Szanowni Państwo!

 Zapraszamy do elektronicznej rekrutacji.

/Można też zgłosić się do sekretariatu szkoły SP 10/

                    Z A P R A S Z A M Y

                      TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
          NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapisów dzieci drogą elektroniczną dokonuje się na platformie :   ELEMENTO  /rekrutacja do szkół podstawowych/

Jedyne kryteria, jakie obowiązują w rekrutacji zostały zawarte w Uchwale NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.  – >   UCHWAŁA    NR LXVI/1651/17

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: Rekrutacja do szkół podstawowych

UWAGA!! – Przypominamy o konieczności potwierdzania przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia /po zakończeniu rekrutacji elektronicznej/:

Oświadczenie kl. I /plik.doc / /plik. pdf/

Wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej – formularz

Oferta Szkoly 2021/22

 Zapraszamy!

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków