Zapisy na rok 2019/2020
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10
im. Marii Skłodowskiej - Curie
Kraków, ul. Ks. Fr Blachnickiego 1


informuje, że prowadzi zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2012 r.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim tym, którzy wspierali nas w dążeniach, by nasza placówka znów stała się istniejącą już kiedyś Szkołą Podstawową nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Nasza oferta oraz program,od wielu lat pozwala uczniom nie tylko dobrze się bawić, ale też rozwijać zainteresowania i podejmować nowe wyzwania. Jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły to nie musimy nic zmieniać, ani dostosowywać do nowych warunków.

Nasza szkoła proponuje:

 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oraz dobrze wyposażonego sklepiku szkolnego,
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe działające od wielu lat,
 • dwie sale informatyczne,
 • dwie sale gimnastyczne i nowoczesne boiska sportowe,
 • doświadczoną i pełną pasji kadrę nauczycielską,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych,
 • lekcje na jedną zmianę,
 • mało liczne klasy,
 • zajęcia plenerowe i wyjazdy

Jesteście ciekawi? – przyjdźcie do nas.

Prowadzimy nabór do klas: pierwszej, czwartej i siódmej.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 


OFERTA SZKOŁY

 

 • W zajęciach szkolnych stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi.
 • Wśród nich są ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej oraz metody aktywizujące.
 • Wybieramy wraz z dziećmi najlepsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę.
 • Uczymy  dzieci zgodnej pracy w grupie.
 • Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Zobacz nasze sale.
 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w pełno wymiarowej sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym, dzięki czemu nasi uczniowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w rozmaitych zawodach i konkursach sportowych.
 • Realizacje innowacji pedagogicznych z języka polskiego "Czytanie najskuteczniejszą metodą wychowawczą", Discover the word thought English - język angielski metoda CLIL.

•    Pomagamy dzieciom pokonywać wszelkie trudności z nauką pod opieką psychologa, pedagoga, reedukatora. W szkole organizowane są zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy ul, Chmielowskiego.

•    Dbamy o zdrowie dzieci. W razie potrzeby jest do dyspozycji stomatolog (leczenie na NFZ) i higienistka szkolna. 

•    Od najmłodszych lat zapoznajemy dzieci z historią naszego miasta poprzez organizowanie wycieczek po Krakowie pod opieką przewodników.

•    Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa. Oglądamy przedstawienia w teatrze „Groteska", korzystamy z aktualnej oferty kina, bierzemy udział w lekcjach muzealnych, współpracujemy z domami kultury oraz Śródmiejską Biblioteką Publiczną. Dzieci biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych / plastyczne, matematyczny „ALFIK", „OXFORD". „KANGUR"/ osiągając wysokie lokaty !!!

•    Dzieci mogą zjeść smaczny obiad /catering/ przy stoliku w aneksie jadalnym sklepiku „Dycha".

•    W naszej szkole dzieci uczą się tylko do południa, a po zajęciach obowiązkowych mogą  miło i pożytecznie spędzić czas w świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do 17.00, a także na zajęciach pozalekcyjnych:

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas 1 - 3:

1. Klub plastyczno – literacki „Dziesiąteczka”.

2. Koło języka angielskiego i zajęcia czytelniczo-teatralne w Małopolskim Centrum Zasobów Języka

Angielskiego, które współpracuje z Konsulatem USA

3. Koło matematyczne

4. Koło „Gry i zabawy”

5. Koło informatyczne

6. Szachy

7. Balet w Krakowskiej Szkole Baletowej

8. Lekcje języka angielskiego organizowane przez Progress Plus

9. Nauka pływania w ramach  lekcji wf

10. Piłka nożna

11. Piłka ręczna

12. Gimnastyka korekcyjna

13. Chór

14. Zuchy – dwie drużyny

15. Nauka jazdy na łyżwach w ramach zajęć lekcyjnych

16. Tenis ziemny, stołowy

17. Robotyka

18. Zajęcia z elektroniki

19.Zajęcia z mediów- tworzenie i montaż filmów


•    Ponadto uczniowie mogą kontynuować swoje zainteresowania także w trakcie dalszej nauki w klasach IV- VI uczestnicząc w rozmaitych Kołach Zainteresowań:

♦  KOŁO MATEMATYCZNE 
♦  KOŁO POLONISTYCZNE 
♦  KOŁO PRZYRODNICZE 
♦  KOŁO TEATRALNE 
♦  KOŁO INFORMATYCZNE 
♦  KOŁO REDAKCYJNE 
♦  KOŁO WOKALNO-MUZYCZNE

•    Swoją wiedzę, nabyte umiejętności oraz posiadane talenty mogą sprawdzić i wykazać w licznych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych a także w organizowanych imprezach i uroczystościach na terenie szkoły i poza placówką, 

•    Dzieci mające kłopoty z nauką swoje szanse mogą wyrównywać podczas dodatkowych, grupowych bądź indywidualnych zajęć pozalekcyjnych.

•    Nasza placówka ma ponadto nawiązaną stałą współpracę z Katedrą Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków