Czy klasa 4a robi najlepsze plakaty? Odpowiedź może być tylko jedna- TAK! Bardzo trudne wyzwanie zostalo postawione przed młodymi odkrywcami przyrody i wiedzy biologicznej. Poradzili sobie doskonale. W ciekawy sposób uczniowie zaprezentowali swoje wiadomości na temat szkodliwości uzależnień takich jak np. nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego, palenie papierosów. Wystawę możemy oglądać na korytarzu przed salą […]

Skip to content