Rekrutacja

Rekrutacja

Rok 2023/24

Rekrutacja Elektroniczna

Dla ułatwienia rekrutacji rodzicom, Prowadzimy także rekrutacje elektroniczną. Za pomocą której można szybko i bez problemu zapisać dziecko do szkoły.

Zajęcia pozaszkolne

Duża liczba zajęć pozaszkolnych w których uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

Tablice interaktywne

W szkole wykorzystujemy tablice i monitory interaktywne

Rekrutacja do szkół podstawowych – rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się : 1 marca 2023r.

Również 1 marca 2023 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji – kliknij tutaj

Informujemy, iż w tegorocznej rekrutacji włączona została funkcjonalność składania wniosków rekrutacyjnych za pomocą profilu zaufanego.    Instrukcja potwierdzania wniosków złożonych w ten sposób znajduje się zakładce: Pomoc – instrukcje i pliki (ikona pytajnika w prawym górnym rogu).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2022 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 232/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 1 lutego 2022 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1 – 31 marca 2023 r.9 – 25 maja 2023 r.
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe1 – 21 marca 2023 r.9 – 19 maja 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe221 marca
2023 r.
do 19 maja 2023 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
3 kwietnia 2026 r.do 26 maja 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych21 kwietnia 2023 r.12 czerwca 2023 r.
6.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia24 kwietnia – 5 maja 2023 r.13 – 19 czerwca 2023 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych8 maja 2023 r.20 czerwca 2023 r.
 

Szkoły podstawowe w Krakowie – w serwisie Nasze Szkoły

Szczegółowy terminarz rekrutacji przedstawia się następująco:  TERMINARZ

Zapisów dzieci drogą elektroniczną dokonuje się na platformie : ELEMENTO  /rekrutacja do szkół podstawowych/

Jedyne kryteria, jakie obowiązują w rekrutacji zostały zawarte w Uchwale NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.  –

UCHWAŁA    NR LXVI/1651/17 – Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: Rekrutacja do szkół podstawowych

UWAGA!! – Przypominamy o konieczności potwierdzania przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia /po zakończeniu rekrutacji elektronicznej

Oświadczenie kl. I /

Uwaga ! Dokumenty w postaci elektronicznej /np. skany/ związane z potwierdzeniem woli podjęcia nauki dziecka w SP10 z podpisami rodziców/opiekunów można przesyłać na adres e-mail sekretariatu szkoły : szkola@sp10.edu.pl

Wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej – formularz

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej – formularz

Oferta Szkoły na rok 2023/2024

Więcej informacji

Skip to content