Skip to content

Dla rodziców

laptop apple macbook computer 2562361

Komunikacja z Rodzicami

W Szkoła Podstawowej nr 10 w Krakowie przykładamy dużą wagę do budowania silnych i pozytywnych relacji z rodzicami naszych uczniów. Wierzymy, że efektywna komunikacja między szkołą a domem jest kluczowa dla wsparcia rozwoju i edukacji dzieci. Regularnie organizujemy spotkania z rodzicami, na których omawiamy postępy uczniów, plany nauczania oraz wszelkie istotne kwestie dotyczące życia szkolnego. Dodatkowo, na bieżąco informujemy o ważnych wydarzeniach i zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz mailowo.

Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak rady rodziców, wolontariat czy udział w organizacji wydarzeń szkolnych. Wierzymy, że wspólne działania nauczycieli, uczniów i rodziców przyczyniają się do tworzenia wspierającej i przyjaznej atmosfery, która jest tak ważna dla efektywnego procesu edukacyjnego i rozwoju społecznego dzieci.

Wsparcie Edukacyjne

Szkoła Podstawowa nr 10 oferuje szeroki zakres wsparcia edukacyjnego, mając na uwadze różnorodne potrzeby naszych uczniów. Rozumiemy, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, dlatego oferujemy indywidualne konsultacje z nauczycielami oraz specjalistami, takimi jak psycholog szkolny czy pedagog. Organizujemy także warsztaty i szkolenia dla rodziców, które mają na celu dostarczenie praktycznych narzędzi wspierających edukację i rozwój dzieci w domu. Działamy również w ścisłej współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi i organizacjami, aby zapewnić dodatkowe zasoby i wsparcie.

Rozumiemy, że edukacja to nie tylko nauka akademicka, ale także rozwój emocjonalny i społeczny. Dlatego też prowadzimy regularne spotkania z rodzicami na temat rozwoju emocjonalnego dzieci, radzenia sobie ze stresem i budowania pozytywnych nawyków. Nasza szkoła stawia na holistyczne podejście do edukacji, mając na uwadze zarówno akademicki, jak i osobisty rozwój naszych uczniów.

library books bookshelves bookcases 1147815

Bezpieczeństwo i Zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów są dla nas priorytetem. W naszej szkole stosujemy ścisłe procedury bezpieczeństwa, które są regularnie aktualizowane i przestrzegane. Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy dla personelu szkolnego oraz warsztaty dla rodziców i uczniów, aby każdy wiedział, jak zachować się w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, nasza szkoła współpracuje z lokalnymi służbami zdrowia i bezpieczeństwa, aby zapewnić, że wszelkie środki bezpieczeństwa są na najwyższym poziomie.

Dbamy również o zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów. Współpracujemy z dietetykami, aby nasza stołówka szkolna oferowała zdrowe i zbilansowane posiłki. Regularnie organizujemy zajęcia z edukacji zdrowotnej, które uczą dzieci o znaczeniu zdrowego stylu życia. Nasz personel szkolny jest także przeszkolony, aby rozpoznawać i odpowiednio reagować na wszelkie problemy zdrowotne lub emocjonalne uczniów.

people girls women students 2557399

Współpraca z Rodzicami w Edukacji

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym ich dzieci. Organizujemy regularne warsztaty i spotkania, na których rodzice mogą nauczyć się, jak skutecznie wspierać naukę swoich dzieci w domu. Nasza szkoła oferuje także dostęp do zasobów edukacyjnych online, które mogą być wykorzystywane w domu do wspólnego nauki z dziećmi. Współpraca ta jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga w budowaniu silnej relacji między dzieckiem a rodzicem, a także wspiera rozwój edukacyjny dziecka.

Rozumiemy, że rodzice są kluczowymi partnerami w procesie edukacyjnym. Dlatego też staramy się zapewnić jak najwięcej okazji do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między rodzicami i nauczycielami. Nasze spotkania z rodzicami są także doskonałą okazją do omówienia wszelkich obaw i wyzwań, z jakimi mogą się oni borykać w edukacji swoich dzieci.